Reklamacje

1.    Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad ponosimy odpowiedzialność za nie. Każda rzecz kupiona w naszym sklepie może być reklamowana przez Klienta będącego konsumentem w ramach rękojmi jeśli w ciągu dwóch lat od wydania jej Klientowi stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

2.    Reklamacje należy kierować na adres:

-    e-mail: anataka@anataka.pl ,
-    telefon: +48 (42) 244 00 10 (Plus GSM),
-    adres pocztowy: ul. Matejki 9, 91 – 402 Łódź.

3.    W reklamacji prosimy krótko podać jej przyczynę oraz Państwa żądanie z nią związane. Mogą Państwo żądać wymiany produktu na nowy (ewentualnie naprawy, jeżeli charakter produktu taką naprawę umożliwia), wymianę produktu na inny produkt w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.

4.    Reklamowany towar wraz z (ewentualnie) formularzem reklamacyjnym (otrzymanym z towarem lub wydrukowanym ze strony sklepu) i (ewentualnie) dowodem zakupu należy odesłać na adres Sprzedającego. Koszt i ryzyko związane z wyborem konkretnego sposobu przesłania rzeczy do Sprzedawcy ponosi Kupujący. (Uwaga: Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych do Sprzedawcy za pobraniem pocztowym/kurierskim.)

5.    Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach zostaną Państwo zawiadomieni w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Państwa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku nieotrzymania w terminie żadnej informacji, uznaje się, że Anataka uznała reklamację za uzasadnioną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Anataka sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać telefonicznie, sms-em, e-mailem, listownie, etc na dowolny adres podany w części dotyczącej Reklamacji lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej (o ile to akurat działa ☺).

4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.    Anataka sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.